Verkeerde bic code gebruikt. Help!

Wat gebeurt er wanneer je een verkeerde BIC code gebruikt?
bankoverschrijvingSinds de officiële introductie van de Europese overschrijving in Nederland in februari 2013, is iedereen gewoon geraakt aan het gebruik van de BIC code die je naast de IBAN code sinds die datum bij elke overschrijving dient in te voeren. Wie gebruik maakt van een foutieve BIC code kan er dus ongewild voor zorgen dat het geld dat hij of zij overschrijft, op een verkeerde rekening terecht komt of dat de overschrijving niet kan uitgevoerd worden omdat de gegevens van de bank in het geheel niet of slechts gedeeltelijk achterhaald kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de betaling gewoon geweigerd wordt. Dit zorgt uiteraard voor ongewilde administratieve problemen en achterstand. In een aantal gevallen kan het zijn dat dit leidt tot het aanrekenen van extra kosten om het ongemak te vergoeden.

Zorgt een foutief ingevoerde BIC code altijd voor problemen?

Een verkeerd ingevulde of zelfs vergeten BIC code hoeft niet altijd voor problemen te zorgen. Dit probleem doet zich slechts voor wanneer het effectief noodzakelijk is om een BIC code te vermelden. Bij de meeste betaalsystemen die gebruikt worden om aan telebankieren te doen, is het enkel noodzakelijk om een de IBAN code in te vullen. Mogelijk ondervindt u dus geen hinder van het gebruik van een verkeerde BIC code.

Bij particuliere opdrachtgevers van een betaling

Verkeerde bic code INGIndien u als particulier een verkeerde BIC code gebruikt, kan het zijn dat de bank waar de begunstigde zijn rekening heeft, niet wordt herkend, waardoor het geld niet terechtkomt op de juiste rekening, of helemaal niet gestort kan worden. In dit geval wordt het geld teruggezonden naar de rekening van de betaler.

Wat gebeurt er wanneer u een verkeerde BIC code gebruikt in een boekhoudkundig softwarepakket zoals Isabel6?

De meeste boekhoudkundige pakketten zullen in dat geval een foutboodschap versturen, en deze zal vermelden dat de BIC onbekend is ofwel een fout vertoond. Dit gebeurt wanneer de BIC niet bekend is bij het SWIFT Netwerk. U doet er best aan om bij uw zakelijke partner even na te gaan of de BIC code klopt. Is dit het geval, dan kunt u de BIC zeker gebruiken. U kunt de BIC ook opzoeken op de website SWIFT.com.

isabel 6 boekhouding
www.isabel.eu

Bij de meeste softwarepakketten wordt de lijst van alle bekende BIC codes maandelijks geüpdatet. Dit is ook bij Isabel6 het geval. De kans dat u een BIC code gebruikt die wel juist is, maar niet opgenomen werd in de lijst van alle bekende BIC codes is bijgevolg redelijk klein te noemen!


Een overschrijvingsformulier invullen en betalen

Het overschrijvingsformulier

Het overschrijvingsformulier blijft de standaard om een betaling uit te voeren van je eigen rekening naar een begunstigde. Vooral netwerkbeheerders en leveranciers werken met zo’n standaard overschrijvingsformulier. Een overschrijving kan zowel digitaal als op papier gebeuren.

Het Europees overschrijvingsformulier ziet er als volgt uit:

  • gebruik van IBAN is de standaard;
  • de maximale verwerkingstijd is in het hele SEPA-gebied gelijk;
  •  het formaat van betaalbestanden is ISO 20022 XML;
  • bij de omschrijving is er ruimte voor 140 posities;
  • een betalingsreferentie biedt ruimte voor 35 posities.

 

Hoe moet je zo’n overschrijving correct invullen om geldig te zijn?

Een overschrijving

Een Europees overschrijvingsformulier is rood zoals in de figuur wordt weergegeven. Op het overschrijvingsformulier wordt steeds de IBAN en BIC nummer vermeld. Wegens de nieuwe SEPA wetgeving van februari 2014 is het verplicht om het IBAN nummer steeds bij een Europese overschrijving te vermelden.

overschrijvingsformulier
Papieren overschrijvingsformulier

Uw leverancier of de schuldeiser heeft in de meeste gevallen reeds al zijn gegevens ingevuld. Dit zijn de begunstigde, IBAN rekeningnummer, het adres van de begunstigde en een gestructureerde mededeling. Hiermee kan men uw overschrijving makkelijk terug vinden. Zelf dient u uw gegevens in te vullen onder het tabje ‘opdrachtgever’ en uw formulier te onderteken. Uw IBAN nummer vindt u terug op uw nieuwe bankkaart of op uw bankuittreksels. Wanneer u inlogt op uw homebank, zal ook steeds het IBAN nummer worden weergegeven.

Wanneer gewenst kunt u ook een datum invullen links vanboven wanneer u wilt dat de overschrijving door uw bank uitgevoerd wordt. Opgelet! Dit is niet de datum wanneer de begunstigde het geld ontvangt.

Verplicht in te vullen gegevens

• het bedrag van overschrijving
• het IBAN van de opdrachtgever
• het IBAN en de naam van de begunstigde
• uw handtekening bovenaan het formulier
• de BIC van de bank van de begunstigde, wanneer het IBAN van de begunstigde niet
met “BE of NL” begint

Wanneer u alles mooi netjes heeft ingevuld, kan u het formulier afgeven op uw bankkantoor of in het daarvoor voorziene brievenbus deponeren.

Te weinig geld op de rekening?

Wanneer u een overschrijving door de bank laat uitvoeren, kan u maar beter zorgen dat u voldoende gelde op uw rekening heeft staan. Wanneer dat niet het geval is zal de bank meestal nog enkele dagen een automatische opvolging doen. Wanneer het geld nog steeds ontoereikend is, wordt de overschrijving niet uitgevoerd. Ook kunnen er kosten verboden zijn wanneer de overschrijving niet heeft kunnen plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, ontvangt u een bericht op uw overschrijving zodat u op de hoogte bent en de overschrijving opnieuw moet aanbieden.