Invloed van SEPA op uw bedrijf: stappenplan

telebankieren RABO

SEPA: nieuwe Europese overschrijvingsformulieren
De SEPA of de Single Euro Payments Area heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er in een groot aantal landen (binnen de SEPA zone) uniforme betaalmogelijkheden voor de euro ontwikkeld zijn. Vroeger had elk land zijn eigen betaalproducten. Dat is nu gedaan. Hoewel je reeds van 2008 kon gebruik maken van het Europees

overschrijvingsformulier
Papieren overschrijvingsformulier

overschrijvingsformulier, ben je nu verplicht om dit formulier standaard te gebruiken. Maar dit is niet nieuw. U werkt al jaren met het nieuwe rode overschrijvingsformulier.

Via een Europese overschrijving kan u zowel via hetzelfde formulier binnenlandse als grensoverschrijdende transacties uitvoeren. U dient dus geen verschillende rekeningen meer te hebben. Een rekeningnummer is dus genoeg voor al uw klanten en leveranciers. Dit geldt enkel voor transacties binnen de SEPA zone.

De landen die behoren tot SEPA zijn: Duitsland, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Spanje, Zwitserland, Estland, Zweden, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mayotte, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Verenigd Koninkrijk , Saint Pierre en Miquelon, Slovenië, Slowakije, Tsjechische republiek, Ijsland, Bulgarije, Liechtenstein, Monaco en Noorwegen.

Het berichtenverkeer tussen banken, is op basis van het verplichte protocol ISO 20022. Het protocol bestaat uit XML-taal (Extensible Markup Language). Het is leesbaar door specifieke programma’s en door de mens zelf. XML is een taal die gebruikt kan worden om gegevens op te slaan of te versturen via internet.

 

Hoe overstappen naar de nieuwe iso norm?

Wacht niet tot het te laat is en begin nu! Als bedrijf heb je heel wat zaken aan te passen om conform te zijn met de nieuwe wetgeving.

Gegevens over uw rekeningnummer

Wanneer u zowel enkel binnen Nederland als ook buiten Nederland Europese overschrijvingen doorvoert, heeft SEPA wel degelijk invloed op uw bedrijfsadministratie. Zoek alle info op die betrekking heeft met uw rekeningnummer. Dat is BIC en IBAN nummer.

Organisatie binnen uw bedrijf

Stel binnen uw bedrijf iemand aan die verantwoordelijk is voor de overgang. Deze persoon zal een plan op stellen om alle afdelingen zoals debiteuren- of financiële administratie, IT-afdeling met elkaar af te stemmen. Stel een datum voorop wanneer de omschakeling compleet moet zijn.

Uw boekhoudkundige programma’s (ERP) en andere

Zorg dat tegen die tijd alle software aangepast is om de betaalopdrachten correct te kunnen uitvoeren. De aanlevering van de betaalopdrachten krijgen immers een nieuw formaat nl. UNIFI XML ISO 20022. Via uw bank kan u uitleg vragen. Voor de uitwisseling van gegevens tussen de klant en de bank is er geen verplicht formaat.

Gebruik boekhoudkundige software die compatibel is in het gebruik en de opslag voor IBAN (34 alfanumerieke tekens) en BIC (11 alfanumerieke tekens). Bespreek met uw leveranciers of wijzigingen noodzakelijk zijn voor rapportage of aumatische reconciliatie. Maakt u gebruik van internetbankieren voor het aanleveren of aanmaken van betaalopdrachten? Neem dan contact op met uw bank voor nadere informatie.

U kunt ook gebruik maken van conversie programma’s die al uw rekeningnummers omzet in het gewenste formaat: Zo heb je Accountview, Exact, Unit4 en Illicosoft als boekhoudkundige programma’s die via de conversietool van ibanbicservice.nl uw rekeningnummers snel converteert.


Vermelding van IBAN BIC

Wanneer u alles heeft aangepast, is het tijd om iedereen op de hoogte te stellen van de veranderingen. Informeer medewerkers, klanten, leveranciers en andere relaties op de hoogte van uw nieuwe rekeningnummer informatie. Geef ook de datum door wanneer u volledig bent overgeschakeld.

Verzamel daarnaast IBAN BIC van uw klanten, medewerkers, leveranciers en andere relaties en wijzig deze gegevens in uw administratie. U kunt alle huidige rekeningnummers in één keer naar IBAN laten overzetten door gespecialiseerde software pakketten. Pas verder uw loonstroken (uitbetalingen salaris), facturen, formulieren, briefpapier, websites en andere communicatiemiddelen waar uw rekeningnummer op staat, op tijd aan.

Domiciliëringsmandaten

De domiciliëringsmandaten worden niet meer door de banken beheerd. Vanaf april 32014, is dat uw eigen verantwoordelijkheid. Voor het uitvoeren van domiciliëringen, hoeft u niets te doen. Uw leverancier dient zelf het nodige te doen. Het kan wel zijn dat uw leverancier kiest voor een B2B domiciliëring. Dit nieuwe mandaat dient u natuurlijk wel goed te keuren.

Int u zelf de gelden uit domiciliëring, bent u zelf beheerder. De aanpassingen die u dient te maken, hangt af van het soort domiciliëring dat u kiest:

  • Core domiciliëring (particulier – zelfstandige) – Lopende mandaten blijven gelden. De klant hoeft niets te doen. Kan overgezet worden naar Europees domiciliëringssysteem.
  • B2B domiciliëring (zelfstandige – zelfstandige) – Een Belgisch of Nederlands mandaat kan niet overgezet worden naar een Europees mandaat. Vraag uw klant om het nieuwe Europese mandaat te ondertekenen. De klant dient het mandaat ook aan zijn bank te bevestigen. Zoniet kan er geen geld geïnd worden.
Europees domiciliëringsmandaat
Europees domiciliëringsmandaat

 

Voordelen SEPA

  1.  Meer concurrentie op de betaalmiddelenmarkt omdat ook niet-bancaire instellingen betaaldiensten kunnen leveren aan particulieren
  2. Snellere verwerking van betalingen: gemiddeld 24 uur.
  3. Voordeliger systeem van valutadatum en meer transparantie (betere bescherming van de consument)
  4. Een wettelijk kader voor de betaaldiensten (gelijk voor alle SEPA landen en niet meer onafhankelijk per land)

Een ander voordeel is dat de consument beter beschermd wordt tegen domiciliëringsmandaten. Vanaf 1 februari 2014 kan de klant zelf een maximumbedrag en een maximale periodiciteit voor zijn domiciliëringen bepalen. Ook kan de klant beslissen welke leveranciers hij toelaat en welke niet.

Internetbankieren met PC en digipass

mijn ing

Kosten internetbankieren met digipass
Wilt u kosten drukken door aan internetbankieren te doen? Meestal heeft dat weinig zien aangezien u jaarlijks abonnementskosten betaald op uw internet homebank. Er zijn nog wel enkele banken waar het internet bankieren gratis is. Toch dient u bij verlies van digipass al snel 25 euro neer te tellen. De abonnementskosten die ze over het algemeen aanrekenen, liggen om en bij de 15 tot 40 euro per jaar.

Nochtans heeft internetbankieren ook voor de banken een groot voordeel. Ze dienen minder personeel aan te werven voor de administratieve boekhouding en hebben daarbij minder kantoorruimte nodig. Zo zijn er zelfs banken die u proberen te stimuleren om via internetbankieren uw verrichtingen uit te voeren.  Zo had een Belgische bank AXA, een systeem bedacht om voor elke verrichting via de homebank, een, vergoeding te geven van om en bij de 0,12 euro. Voor een VISA verrichting, kreeg u zelfs 0,50 euro per verrichting. Het tegoed dat u dan opgespaard heeft, wordt op het einde van het jaar verrekend.

internetbankieren
internetbankieren homebank

Werking digipass

Voor internetbankieren op pc heeft u een digipass nodig. Een klein toestelletje dat gebruikt wordt om uw beveiligde code te genereren. Wanneer internetbankieren gratis is, dient u meestal wel een kost neer te tellen voor uw voor de aankoop van het toestel of digipass. Andere stellen een digipass gratis ter beschikken. Bent u deze kwijt of is hij aan vervanging toe, dient u wel een nieuw toestel aan te kopen. Ook dat kan al wel eens variëren van bank tot bank.


U kan enkel een verrichting uitvoeren door gebruik te maken van de digipass. U moet uw geheime code ingeven, samen met het bedrag van de transactie. Vervolgens krijgt u na de bevestiging een nieuwe geheime code die u dan via uw homebank dient in te voeren.  Sinds het hack incident met de hacker ReDaTtAK, worden alle data versleuteld.

LEES MEER OVER DE SEPA WETGEVING >>>> SEPA

Internetbankieren bij belangrijke banken

Hieronder geven we een aantal banken weer, waar je online kan inloggen. Het betreft bankieren voor particulieren.

Mijn ING

Rabo internetbankieren

Goedkoop online bankieren en internet bankieren

veiligheid van de betaalkaarten of debit kaart

Bankieren met iphone 6 Telebankieren (iPhone 6) – pixabay

Kosten van bankieren en internetbankieren
In een eerder bericht hebben we jullie al duidelijk gemaakt dat bankieren kosten met zich meebrengt en soms wel meer dan dat we denken. Het openen van een rekening tot het gebruik ervan, kan oplopen van 70 tot 100 euro per jaar. Het afhalen van geld uit de bankautomaat, het maken van online overschrijving of overschrijvingen in uw bank, betalingen aan de kassa. Allemaal verrichtingen die ons geld kosten. Vraag je aan een aantal mensen de algemene kostprijs van hun bankrekening, weten ze daar over het algemeen weinig over te vertellen. Per verrichting kan u al snel een kost betalen die ongeveer tussen de 0.10 en 0.20 euro kost. Wanneer u gelukt hebt, betaald u bij de eerste 50 verrichtingen slechts een forfaitaire bijdragen. Dat is afhankelijk van bank tot bank. Die forfaits liggen om en bij de 4 a 5 euro. Zo’n forfait heeft natuurlijk ook nadelen. Heb je een kaart of zichtrekening die je amper gebruikt, ga je die kost eveneens moeten betalen. Ook al heb je niet alle verrichtingen uitgevoerd die in de forfait verwerkt zitten.

Online bankieren goedkoper – Telebankieren

Een nieuw opkomend fenomeen, is telebankieren. Op die manier kan u bankverrichtingen kosteloos laten uitvoeren. U voert verrichtingen ui telebankieren RABOvia uw telefoon: overzicht laatste verrichtingen, opvragen bankgegevens, opvragen bankstanden, beheer permanente betalingsopdrachten en domiciliëringen, maken van overschrijvingen enz.. De grote banken hebben al zo’n telefoonbanksysteem. U typt gewoon de oproepnummer van u bank in en u wordt verder doorgeloodst naar de dienst waar u wilt zijn. Wanneer u gebruikt maakt van een live operator, dan dient u de verrichtingen wel te betalen.

Voor de veiligheid moet u het niet laten. Elke klant krijgt een beveiligde code, soms in combinatie met uw digipass. Sommige banken hebben eveneens het terugbel-mechanisme. Hebt u een transactie met uw telefoon uitgevoerd, dan wordt u automatisch teruggebeld zodat u op de hoogte bent dat de transactie is aangevraagd. U moet deze transactie nog bevestigen. Bevestigd u deze niet, wordt de transactie niet uitgevoerd.

Daarbij worden de bedragen die afgeschreven kunnen worden geplafonneerd. Die liggen in de buurt van 650, 1250 en 2500 euro. Afhankelijk van uw instellingen.

De verrichten die u via telebankieren uitvoert zijn nagenoeg gratis, toch dient u rekening te houden met de uw telefoonkosten zelf. Deze zijn niet gratis. Toch hebben vele banken een telebankcentrale geïnstalleerd zodat u altijd zonaal belt. De kosten van telebankieren blijven zo beperkt.

 

Online bankieren goedkoper – Zelfbankieren

Afhankelijk bij de bank war u bij verbonden bent, kan u via zelf bankieren gratis verrichtingen uitvoeren. Grotere banken zullen u met plezier tariferen maar de kosten blijven weliswaar beperkt. Alle bankverrichtingen die u via een ‘selfbank’ verricht zijn gratis.

Wanneer u uw uittreksels laat opsturen met de post, kost het u 25 euro. Ga dan liefst zelf naar de selfbank wanneer u winkelt of terugkomt van uw werk en bespaar deze kost uit.

Bankrekeningnummer naar IBAN gratis omzetten >>>> IBAN converter

Een bankrekening openen zonder kosten

Kosten bankrekening openen
Een bankrekening openen is meestal gratis maar niet altijd. Weet u hoeveel uw zichtrekening in het totaal jaarlijks kost? Maak dan maar eens een rekensom. Het is meer dan we soms denken. U dient hier meestal toch wel minstens 30 euro rekenen. Banken proberen nieuwe klanten aan te werven door het openen van een zichtrekening gratis te laten gebeuren. Vervolgens komen er beheerskosten voor je zichtrekening bij. Daar tel je toch gemiddeld minstens 6 euro voor neer. Heb je eveneens een debetkaart voor die zichtrekening en kost u jaarlijks na het verstrijken van de gratis termijn, ongeveer een 8 euro. Activeert u hierbij de protonfunctie, komt er jaarlijks nog eens een 5 euro bij. De protonfunctie gaat weliswaar verdwijnen. Ook voor de Maestrofunctie betaalt u eenmaal u ze in het buitenland gebruikt hebt, ongeveer 5 euro extra. Laat u uw uittreksels met de post versturen? Dan bent u door u luiheid ongeveer een 25 euro per jaar kwijt.

Kosten Kredietkaart

Wanneer u eveneens een kredietkaart aanvraagt voor uw zichtrekening, betaalt u jaarlijks ongeveer 20 euro voor een gewone Visa kaart.  U kan ook opteren voor een VISA gold maar dan betaald u natuurlijk een heel deel meer voor die extra flexibiliteit.

Andere kosten aan een zichtrekening

Totale kosten komen dan uit op ongeveer een 65 euro per jaar. We hebben het dan enkel over de normale standaard kosten. Daarnaast hebben we nog een hele boel andere variabele kosten die gekoppeld zijn aan het aantal verrichtingen (12 cent/ verrichting), het aantal overschrijvingen en het aantal geld opvragingen in het kantoor.

Gaat u naar het buitenland en u betaalt via bankcontact, dan ongeveer 1,2% van uw aankoop armer geworden.  In bepaalde gevallen kan het een standaard bedrag zijn van 0,50 euro. Dit hangt af van bank tot bank. Aan een bankautomaat kan u snel al 2,50 of 5 euro kwijt zijn per afhaling afhankelijk waar u zich bevindt. In Amerika bv betaalt u 5 euro per geldafhaling aan een ATM.

Ook de aanvraag van een digipass kan u geld kosten. Meestal wordt een eerste digipass u gratis meegegeven. Bent u deze kwijt of is hij stuk, kan een nieuwe digipass voor uw homebank als snel 25 euro kosten.


Conclusie

Bij de meeste banken betaalt u al snel 70 tot 100 euro jaarlijkse kosten. Met inflatie moet men niet rekenen op spaarrente op uw zichtrekening. Toch zijn er enkele banken die u een heel deel minder aanrekenen. Meestal kan u deze tarieven opvragen op de bank of staan ze ter uwe beschikking via het internet.

<<<<<UW IBAN EN BIC OPZOEKEN? GA NAAR DE HOMEPAGE>>>>>