Intracommunautaire diensten BTW

Intracommunautaire diensten BTW

Kleine zelfstandige – vrijstellingsregel BTW (België)
Over de Vrijstellingsregel BTW heb ik reeds in een vorig artikel besproken. Voor België mag een beginnend zelfstandige tot 15.000 euro omzet ( is niet gelijk aan winst) verdienen en maximaal 11.200 euro aan onkosten maken om aan die omzet van 15.000 euro te geraken. In die 11.200 euro zit niet de investeringskost die u maakt om een zelfstandige zaak te starten maar effectief de aankoop van producten om winst te generen.

Intracommunautaire levering van diensten

affiliate marketinglektronische diensten
Affiliate marketing en elektronische diensten

In dit artikel wil ik het hebben over intracommunautaire diensten. De regels tussen aankoop/verkoop goederen en diensten is in België helemaal anders. Daarom dat we dit ook willen opsplitsen.

Intracommunautaire diensten zijn diensten die geleverd worden in een ander lidstaat buiten België in dit geval maar in EU. Waarom wil ik het hier over hebben? Omdat er ook in België heel wat mensen zijn die een website hebben in affiliate marketing of via Google Adsense inkomsten verdienen. Voor de boekhouders is het in eerste instantie ook niet altijd duidelijk wat er moet gebeuren en voor de kleine zelfstandige is de info dan des te meer verwarrender.


Ik wil het dan vooral hebben over de aankoop van elektronische diensten uit een ander EU land (hosting NL, social media marketing, linkbuilding, teksten schrijven in NL, ect) die bestemt zijn voor BTW plichtigen in België. Maar ook de verkoop van van elektronische diensten buiten België aan andere BTW plichtigen in de EU(Affiliate inkomsten, Google Adsense, webdesign, website verkoop etc.).

Verplichte administratieve taken

BTW en intracomunautaire opgaves
BTW en intracomunautaire opgaves

Een aangifte bij uw BTW kantoor dat u zich als zelfstandige vestigt. Heeft u op regelmatige basis inkomsten? Dan bent u steeds verplicht om een BTW of handelsnummer aan te vragen.

Inkomende facturen (aankopen diensten) in een ander lidstaat, moeten steeds een vermelding van uw BTW nummer hebben (zowel binnen EU als buiten EU) omdat we met elektronische diensten te maken hebben. Op deze facturen moet vermeld staat: Verlegging van heffing – BTW voldoen door medecontractant. Voor aankopen van goederen gelden er andere regels. Uitgaande facturen naar BTW plichtige in een andere lidstaat, moeten uw BTW nummer bevatten met een bijkomende regel: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk. Facturen moet u nummeren.

Elke jaar voor 31 maart, moet u een klantenlisting doorsturen naar de BTW. Hier moet u enkel Belgische BTW plichtigen oplijsten (niet particulieren of niet van andere EU lidstaten of lidstaten buiten EU). Heeft u enkel buitenlandse klanten gehad of niet meer dan 250 euro verkocht? Dan bent u verplicht een nul-listing in te dienen.

Zelfs al heeft een webshop met een ordersysteem, is het verplicht om voor elke verdienste de bedragen in te schrijven in een dagboek van ontvangsten. Eigenlijk komt het er op neer voor elke verdienste waar u geen factuur voor opgemaakt hebt en dus vermoedt aan een particulier verkocht te hebben. Werkt u dus via een betalingssysteem die alles netjes voor u bijhoudt? Dit is niet voldoende maar kunnen wel gelden als bewijsstukken voor de verworven inkomsten. Bijhouden dus!

Tabel van bedrijfsmiddelen. Dit betreft investeringen die men gemaakt heeft en kunnen afgeschreven worden. Opgelet. Deze moet de juiste lay-out en info bevatten voor geldig te zijn. Raadpleeg een boekhouder hiervoor wanneer u zelf een lijst bijhoudt. Aangekochte websites die reeds inkomsten hebben en voor een groot bedrag ingekocht zijn, mogen op 5 jaar afgeschreven worden.

Heeft u ook elektronische diensten in Nederland of elders in een EU lidstaat aangekocht? Dan bent u verplicht een Bijzondere BTW aangifte in te dienen. En hier knelt het schoentje. Voor aankopen in België betaalt u gewoon BTW en deze kan u enkel recupereren in de aangifte van uw onkosten. In een EU lidstaat moet op de inkomende facturen vermeld worden: “BTW verlegd door medecontractant (diensten van BTW plichtigen)”. U betaalt op een Nederlands factuur geen BTW maar die moet u wel afdragen in België en daarvoor dient de aangifte. Maar kleine zelfstandige kunnen geen BTW recupereren via een BTW aangifte want u dient geen aangiftes in, dus dat bent u dat geld kwijt. Ook kan u dit niet recupereren via een ingave van onkosten in de belastingsaangifte. Op dit moment is het interessanter om over te stappen naar de gewone BTW regeling. Hou hiermee rekening wanneer u die elektronische diensten verder verkoopt.

BTW verlegt naar Medecontractant
BTW verlegt naar Medecontractant

vb: Ik ben van België en ik koop teksten (elektronische dienst) aan in Nederland. 1 tekst kost mij 10 euro excl. BTW. Ik betaal hierop geen BTW aan mijn Nederlandse leverancier. In mijn bijzondere aangifte geef ik 10 euro op waarna ik 21% BTW aan de Belgische staat moet betalen = 2,10 euro BTW. Ik heb in totaal dus 12,1 euro betaald voor mijn aankoop in Nederland waarvan in 2,1 euro niet mag aftrekken (niet in onkosten, noch BTW aangifte die ik niet doe). Wanneer men deze tekst verder wil verkopen aan een derde partij, moet men met deze kost rekening houden. Men dient als vrijgestelde BTW, elk kwartaal een Bijzondere BTW aangifte in te vullen en door te sturen.

De vrijstelde BTW plichtige moet tevens elk kwartaal naar de BTW een intracommunautaire opgave van handelingen doorsturen. Hoewel er vooral wordt gesproken over goederen, is die wet veranderd. Ook intracommunautaire diensten zijn sinds 2010 hierin opgenomen. Dit heeft betrekking op alle inkomsten bekomen van BTW plichtigen in een andere lidstaat. Vb: Ik ben van België en ik heb verkocht aan een Nederlands bedrijf (kan ook Google Adsense zijn en andere). Omdat deze BTW plichtigen niet in de jaarlijkse klantenlisting terechtkomen, moeten inkomsten u een ander EU lidstaat elke kwartaal aangeven worden aan de BTW.