De FOD Financiën raadpleegt het bankrekeningenregister bijna 1000 keer per week

Alle bankrekeningen waarvan inwoners van ons land houder zijn, staan vermeld in het centraal meldpunt van de Nationale Bank van België. De belastingdiensten kunnen met inachtneming van alle wettelijke geplogenheden deze bankrekeningen raadplegen. Sinds het Centrale Aanspreekpunt (de officiële naam van het register) in 2014 van start ging, werd er elk jaar meer en meer gebruik van gemaakt. Het aantal keren dat dit register geraadpleegd wordt, nam vooral de eerste helft van dit jaar exponentieel toe. Ten gevolge van internationale verdragen wordt het voor onze overheidsdiensten steeds gemakkelijker om inzicht te krijgen in buitenlandse registers. Zo is het voor Belgische belastingplichtigen steeds moeilijker om buitenlandse rekeningen verborgen te houden.

25.841 raadplegingen in de eerste helft van 2020

De groei van het aantal raadplegingen per week door Belgische belastingdiensten neemt gestaag toe. In 2015 gebeurde dit 179 maal per week. In 2016 steeg het aantal opzoekingen tot 777 keer per week en in de eerste helft van 2020 steeg het aantal raadplegingen tot 994 keer per week. Onze voorspelling luidt dat dit aantal raadplegingen nog zal blijven toenemen. Hiervoor bestaat een goede reden. Op 1 juli 2020 werd het gemakkelijker om toegang te krijgen tot het bankrekeningenregister. In de praktijk betekent dit dat niet alleen de belastingen toegang hebben tot het Centraal Aanspreekpunt, maar dat ook andere diensten dit register voortaan kunnen inzien. Ook de FOD Justitie, de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB), de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) hebben toegang tot het CAP gekregen. Zo kunnen ook notarissen en gerechtsdeurwaarders het register raadplegen.

Voorwaarden voor opzoekingen

Hoewel wettelijk gezien al deze diensten toegang hebben gekregen tot het register van het CAP, betekent dit niet dat dit zonder meer kan gebeuren. Ambtenaren van de belastingdienst mogen dit register enkel raadplegen mits de toestemming van een hogere ambtenaar. Notarissen kunnen het bankrekeningenregister enkel inkijken via FedNot en om een erfenis te kunnen aangeven. Voor deurwaarders is inzage in dit register enkel mogelijk op verzoek van een rechter bij een bewarend beslag onder derden.

Raadpleging door burgers

Rekeninghouders kunnen zelf nagaan of al hun rekeningen in het CAP-register zijn opgenomen. Je vindt er ongeveer 68 miljoen Belgische bankrekeningen. Daarnaast zijn er ook 19 miljoen financiële contracten en 605.000 bankrekeningen in het buitenland in opgeslagen. Wie belastingplichtig is in België kan een raadpleging van zijn of haar eigen gegevens schriftelijk aanvragen bij de Nationale Bank. In 2019 waren er 2.160 opzoekingen door burgers en in de eerste helft van 2020 gebeurden al 1.088 raadplegingen door rekeninghouders zelf.

Bron: De tijd/Netto