10 manieren om minder belasting te betalen in 2019

betaal minder belastingen 2019

Er bestaan heel wat manieren om minder belasting te betalen. Iedereen kan er wel enkele opnoemen. Toch zijn er heel wat mogelijkheden waar we niet aan denken. Daarom zetten we onze 10 tips even op een rij.
Pensioensparen

Pensioensparen kun je op verschillende manieren. Je dossierbeheerder bij je bank kan er meer over vertellen. Reeds jaren kun je op je aangifteformulier van de belastingen in het daarvoor bestemde vak het bedrag invullen wat je in het voorafgaande jaar aan pensioensparen hebt gedaan. Let wel, het bedrag dat je hiervoor kunt opgeven is begrensd. Momenteel kun je kiezen voor 2 stelsels die je in staat stellen om je bijdragen aan een pensioenfonds aan te geven als een aftrekpost. In de korte versie komt het er op neer dat er nu 2 maximumbedragen gehanteerd worden. Deze twee stelsels hebben ieder hun voordelen. Om een doordachte beslissing te maken, ga je het best te rade bij je dossierbeheerder van je bank.

Dienstencheques op voorhand kopen

Dienstencheques zijn een prima manier om op een legale en betaalbare manier een poetshulp bij je thuis of zelfs in een bedrijf te werk te stellen. Vele gebruikers zijn reeds op de hoogte van het feit dat je dienstencheques tot een bepaald bedrag als aftrekpost mag vermelden op je belastingaangifte. De meeste gebruikers van deze dienstencheques gebruiken duidelijk minder cheques dan het toegestane maximum dat mag worden ingebracht. Dit betekent in de praktijk dat je in dit geval niet kunt genieten van de maximaal toegestane aftrek. Voor de aangifte van 2019 over het jaar 2018 is het echter mogelijk om dit wel te doen. Nu is het namelijk toegestaan om dienstencheques op voorhand te kopen en zo het bedrag dat je dienstencheques aankoopt te vergroten. Op die manier kun je een groter bedrag invoeren op je belastingaangifte en alvast minder belasting betalen.

Lenen om je huis te renoveren

Vele mensen genieten van de woonbonus of geven een vorm van langetermijnsparen op hun belastingaangifte. Je leest er elders in dit artikel meer over. Behalve de lening die je aanging voor de woning die je zelf bewoont, zijn er nog andere manieren om minder belasting te betalen als huiseigenaar. Zo kun je ook bepaalde kosten die je maakt om je huis te renoveren ingeven als aftrekpost op je belastingaangifte. Dit is zeker het geval als je verbouwingen ervoor zorgen dat je woning energiezuiniger wordt. Voorbeelden hiervan zijn het isoleren van het dak van je woning of je huis beveiligen tegen brand en inbraak. Hoeveel je kunt inbrengen is afhankelijk van in welke Belgische regio je woont. We raden je aan om de site van de regionale overheden Vlaanderen, Brussel en Wallonië te bezoeken om te bekijken waar je recht op kunt hebben. Sommige aannemers vermelden deze mogelijkheden al op de website van hun bedrijf.

 
Geven aan goede doelen

Geven aan goede doelen. We willen het wel, maar soms doen we het niet omdat we een keuze moeten maken tussen alle hulporganisaties of doelen die we zouden willen steunen. Vaak kiezen we er dan voor om wat minder te geven of om helemaal niets te geven. Dat is jammer zowel voor het goede doel als voor jezelf. Vanaf een bedrag van 40 euro kun je giften aan goede doen inbrengen op je belastingaangifte. Deze bedragen zijn voor 45% aftrekbaar. Staat je budget je enkel toe een gift van 20 euro te doen, kun je nu 40 euro overwegen, want na je gift van 40 euro krijg je 18 euro belastingvermindering.

Woon-werkverkeer

Op iedere belastingaangifte vind je een vak woon-werkverkeer. Zeker wie wat verder van het werk woont, kan zijn of haar voordeel doen door het woon-werkverkeer als aftrekbare kost in te vullen in het daartoe bestemde vak. Het is wel belangrijk dat je weet welke kosten je mag aftrekken en dat er twee mogelijkheden bestaan om de kosten die je maakt voor woon-werkverkeer in te brengen. Sowieso kun je kiezen voor een forfaitair bedrag. Alles wat je dan hoeft te doen, is dit bedrag aan te kruisen op je aangifte. Liggen je kosten hoger dan het forfaitair bedrag, dan vul je je werkelijke kosten in. Voor je kosten voor woon-werkverkeer inbrengt, is het uiteraard noodzakelijk om weten wat de overheid juist bedoelt met woon-werkverkeer. Als je deze kosten inbrengt, dan is het wel echt noodzakelijk dat je enkel de kosten voor je verplaatsing van je woning naar het werk inbrengt en niet deze van je huis naar de kinderopvang waar je uiteraard ook moet zijn om je kind af te zetten op weg naar je werk.

Kinderopvang

De kosten voor kinderopvang maken een aanzienlijk deel uit van het gezinsbudget. Toch zijn deze kosten noodzakelijk voor wie kinderen heeft. Zonder kinderopvang is het immers niet mogelijk dat je uit werken gaat als ouders en heb je in vele gevallen minder inkomen om je kinderen te kunnen geven wat ze materieel nodig hebben. Het is goed om weten dat je de kosten die je maakt voor de opvang van je kinderen eveneens kunt opgeven als een aftrekpost op je belastingaangifte. Zo betaal je aan het eind van de rit minder belasting in 2019 en blijft kinderopvang voor jou betaalbaar. Een heleboel werkende ouders varen hier wel bij! Per opvangdag kan ook jij op je aangifte 2019 voor het aanslagjaar 2018 een maximumbedrag aan besteed aan kinderopvang invullen. De belastingdienst betaalt op jaarbasis 45% terug van alle bedragen die je in 2018 aan de opvang hebt betaald. Het is wel belangrijk om weten dat je geen kosten voor kinderopvang meer mag inbrengen als aftrekpost voor belastingvermindering van zodra je kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Levensverzekering

minder belastingen betalen verzekeringHet klinkt misschien als onbekend in de oren, maar een levensverzekering nemen kan er wel degelijk voor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan jezelf en de levensverzekering aan dienen te voldoen. Zo moet je als verzekeringsnemer ook de persoon zijn die door de verzekering wordt beschermd. Je mag dus als belastingplichtige geen kosten inbrengen mocht je een levensverzekering nemen om het leven van een andere persoon te beschermen. Meestal is dit wel het geval. Waar je verder moet op letten is dat je de levensverzekering neemt voor dat je 65 jaar wordt. Tot slot is ook de begunstigingsclausule van je levensverzekering een zeer belangrijk aspect! Deze clausule in het verzekeringscontract moet voldoen aan de eisen van de fiscale wetgeving. De regels in deze wetgeving leggen een aantal beperkingen op. Het is daarom goed om hierover meer informatie te vragen aan je verzekeringsmakelaar of aan de FOD Belastingen.

Een bestaande woonlening laten herberekenen

De meeste mensen die een hypotheek hebben lopen voor de woning die ze zelf bewonen, kunnen hiervoor van een belastingvoordeel genieten. Afhankelijk van het jaar waarin de gezinswoning werd aangekocht, is het mogelijk om ofwel dit onder de vorm van langetermijnsparen te doen, of wel om te kiezen voor de Vlaamse woonbonus. Soms is het echter niet mogelijk om van één van deze stelsels te genieten. Als je je in zulk geval bevindt, kun je nog wel je schuldsaldoverzekering in mindering brengen. Zowel voor de woonbonus als voor het langetermijnsparen ontvang je van de bank waar je het hypothecair krediet afsloot jaarlijks een fiscaal attest. Zo weet je welke bedragen je moet inbrengen en in welke rubriek van je aangifte je dat kunt doen.

Geld lenen aan een onderneming

Startende ondernemers hebben het soms moeilijk om aan kapitaal te geraken om met hun bedrijf te starten. In bepaalde gevallen is het niet mogelijk om een lening van de bank te krijgen. Dit gebeurt ook wanneer iemand wel degelijk een goed idee heeft om met een onderneming te starten. De Vlaamse Overheid heeft daarom de win-winlening in het leven geroepen. Zoals de naam doet vermoeden, varen zowel de ontlener van het geld als de mecenas er wel bij. Zo kun je als particulier een vriend helpen die een onderneming wil beginnen. Aan deze vorm van lening zijn wel enige voorwaarden verbonden. Het bedrijf moet minder dan 250 mensen in dienst hebben. De jaaromzet moet lager zijn dan 50 miljoen euro. De onderneming mag niet voor meer dan 25% in het bezit zijn van een andere en grote onderneming.