Verkeerde bic code gebruikt. Help!

Wat gebeurt er wanneer je een verkeerde BIC code gebruikt?
bankoverschrijvingSinds de officiële introductie van de Europese overschrijving in Nederland in februari 2013, is iedereen gewoon geraakt aan het gebruik van de BIC code die je naast de IBAN code sinds die datum bij elke overschrijving dient in te voeren. Wie gebruik maakt van een foutieve BIC code kan er dus ongewild voor zorgen dat het geld dat hij of zij overschrijft, op een verkeerde rekening terecht komt of dat de overschrijving niet kan uitgevoerd worden omdat de gegevens van de bank in het geheel niet of slechts gedeeltelijk achterhaald kunnen worden. Het is ook mogelijk dat de betaling gewoon geweigerd wordt. Dit zorgt uiteraard voor ongewilde administratieve problemen en achterstand. In een aantal gevallen kan het zijn dat dit leidt tot het aanrekenen van extra kosten om het ongemak te vergoeden.

Zorgt een foutief ingevoerde BIC code altijd voor problemen?

Een verkeerd ingevulde of zelfs vergeten BIC code hoeft niet altijd voor problemen te zorgen. Dit probleem doet zich slechts voor wanneer het effectief noodzakelijk is om een BIC code te vermelden. Bij de meeste betaalsystemen die gebruikt worden om aan telebankieren te doen, is het enkel noodzakelijk om een de IBAN code in te vullen. Mogelijk ondervindt u dus geen hinder van het gebruik van een verkeerde BIC code.

Bij particuliere opdrachtgevers van een betaling

Verkeerde bic code INGIndien u als particulier een verkeerde BIC code gebruikt, kan het zijn dat de bank waar de begunstigde zijn rekening heeft, niet wordt herkend, waardoor het geld niet terechtkomt op de juiste rekening, of helemaal niet gestort kan worden. In dit geval wordt het geld teruggezonden naar de rekening van de betaler.

Wat gebeurt er wanneer u een verkeerde BIC code gebruikt in een boekhoudkundig softwarepakket zoals Isabel6?

De meeste boekhoudkundige pakketten zullen in dat geval een foutboodschap versturen, en deze zal vermelden dat de BIC onbekend is ofwel een fout vertoond. Dit gebeurt wanneer de BIC niet bekend is bij het SWIFT Netwerk. U doet er best aan om bij uw zakelijke partner even na te gaan of de BIC code klopt. Is dit het geval, dan kunt u de BIC zeker gebruiken. U kunt de BIC ook opzoeken op de website SWIFT.com.

isabel 6 boekhouding
www.isabel.eu

Bij de meeste softwarepakketten wordt de lijst van alle bekende BIC codes maandelijks geüpdatet. Dit is ook bij Isabel6 het geval. De kans dat u een BIC code gebruikt die wel juist is, maar niet opgenomen werd in de lijst van alle bekende BIC codes is bijgevolg redelijk klein te noemen!